Mascus Sikkerhedsråd

Mascus Sikkerhedsråd

I alle forretningsområder er der farlige eller kriminelle individer som prøver at tjene penge eller stjæle fra de almindelige uskyldige brugere. Mascus gør alt hvad der står i vores magt for at forhindre bedrageriforsøg og beskytte vores kunder og brugere.

En stor del af denne indsats er oplysning omkring de almindeligt brugte tricks, teknikker og metoder, som dem der søger at snyde vores brugere benytter - og ligeså minde vores brugere om, at anvende almindelig sund fornuft og tage nogle forholdsregler.

Dette dokument dækker de følgende emner:

Generelle sikkerhedsråd for køb og salg via Mascus

Generelle sikkerhedsråd ved levering og køb af maskiner

Andre typer af bedrageri

Bemærkning om Mascus’ engagement i handler indgået via Mascus
Bemærkning omkring bedrageri-teknikker og -metoder
Direkte hjælp fra Mascus ved mistanke om bedrageri: Mascus kontaktdata og feedback-formular

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle sikkerhedsråd ved levering og køb af maskiner

Kontant- eller bankoverførsler

Selv med bankoverførsler kan du blive offer for bedrageri:

Eksempel på ofte anvendt bedrageri-trick:

For et mindre forhåndsbeløb vil "sælgeren" reservere maskinen til dig, så du er sikker på at kunne købe den. Normalt er prisen på denne maskine ret lav. "Sælgeren" beder køber overføre en del af købesummen til en konto for en person som køberen stoler på og blot oplyse beløbet, kontonummeret samt navnet på kontoholderen. Herefter hæver "sælgeren" beløbet ved hjælp af falsk ID og papirer. Denne type bedrageri er også mulig ved cash transfer betalinger (f.eks. Money Gram, Western Union, Escrow) og andre bankoverførsler.

Informationen og dokumenterne omkring maskinen og sælgerens ID er falske.

Derfor anbefaler Mascus:

Oplys aldrig vigtige bank-dataljer til fremmede
Pengeoverførsler til bekendte eller venner beskytter dig ikke mod bedrageri
Elektronisk overførte dokumenter (såsom scannede, faxede og email-vedhæftede maskinregistreringspapirer er aldrig komplet bevis for rigtigheden af sælgerens id eller ejerskabet af maskinen eller udstyret).

Mascus er ikke involveret i nogen transaktion eller salg blandt brugerne på Mascus. Mascus modtager ikke nogen information om, hvem der køber maskiner og fra hvem. Alle betingelser og aftaler i forbindelse med et salg træffes mellem køber og sælger. Mascus har ingen information eller ressourcer til at undersøge eller garantere kreditværdighed eller identiteten på en sælger.

Hvis du modtager nogen information eller dokumenter om, at Mascus garanterer kreditværdigheden eller identiteten på en bestemt sælger kan du være sikker på, at denne information er forfalsket. I dette tilfælde bedes du kontakte os øjeblikkeligt.

Betal altså aldrig forud!

Dine private data

Bank- eller kreditkortoplysninger bedes kun oplyst af Mascus, hvis du har en konto eller ønsker at betale for en annonce. Mascus vil ikke bede dig at oplyse det efterfølgende, hverken via email, telefon, fax eller nogen anden made.

Oplys aldrig dit brugernavn eller password til fremmede!

Vær forsigtig med checks!

Sælgere kan også blive ofre for bedrageri!

Når sælgere bliver snydt i en handel er det ofte pga. usikre checks. Derfor: accepter aldrig betalinger med checks.

Hvis nogen sender dig, sælgeren, en check (typisk fra udlandet) og beløbet er højere end den aftalte salgspris, kan du godt gå ud fra, at der er tale om bedrageri-forsøg. Målet med dette bedrageri er, at du bliver bedt om blot at tilbagebetale det overskydende beløb ind på "køberens" bank-konto. Senere viser det sig så, at checken er stjålet eller forfalsket.

Sædvanligvis kommer denne type af check igennem det første verifikationstrin uden bemærkninger. Først senere bliver det opdaget, at checken er dækningsløs eller stjålet. Dermed mister sælgeren ikke blot det overskydende beløb, men i grove tilfælde også maskinen han har solgt og leveret.

Bedrageri/forfalskede "mistænkelige" e-mails – også kendt som "Phishing"

Desværre er det teknisk muligt at forfalske eller benytte falske e-mail addresser:

Når en bruger søger på Mascus efter maskiner eller udstyr beder Mascus ikke om private eller fortrolige oplysninger (kreditkort-nummer, etc.). Det samme gælder for forespørgsler via e-mails, telefon, fax fra Mascus: Mascus personale vil ikke på noget tidspunkt bede dig om fortrolige oplysninger.

When a user searches on Mascus for machines or vehicles, Mascus doesn't ask any private or confidential data (credit card number, etc ) The same applies for e-mails, phone, faxes from Mascus: Mascus personnel will not ask you at anytime any confidential data.

Skulle du modtage nogen forespørgsel fra Mascus omkring fortrolige eller private oplysninger kan du være sikker på, at det er et bedrageriforsøg. I dette tilfælde bedes du kontakte os på de officielle telefonnumre eller øvrige kontaktmuligheder øjeblikkeligt. Send under ingen omstændigheder informationer retur til de kontaktdata der er oplyst i e-mailen, via telefonen eller fax.

Giv aldrig kopier af dit pas eller andre dokumenter til fremmede – disse oplysninger kan bruges til forfalskninger.

Angående "Treuhandservice eller konti"/deponeringsinstitutter - også kendt som "Escrow Service"

Hos Mascus har vi ingen associationer og tilbyder ikke nogen form for "Escrow service" eller konti til betalingsmetoder som køber eller sælger kan anvende. Mascus har ikke nogen certificeringsprogrammer eller deklarationsmetoder til købere eller sælgere ("godkendte" medlemmer eller lignende).

Mascus giver ingen garantier eller forsikring imod risikoen for bedrageri ved køb eller salg.

[Tilbage til toppen]

Generelle sikkerhedsråd ved levering og køb af maskiner

Møde med sælger/forhandler

Hvis du mødes med en forhandler/sælger, som du ikke kender, skal du altid være på vagt:

Tag aldrig kontanter eller checks (med den aftalte pris) med hen til mødestedet. Specielt hvis mødestedet er afsides beliggende uden andre mennesker. Hvis det foreslåede mødested virker usikkert, så find et andet mere sikkert sted.

Hvis sælgeren af maskinen ikke er ejer af maskinen

Hvis sælgeren ikke er den samme person som står opført på maskinens registreringsattest, så kræv en attesteret fuldmagt fra ejeren! Maskinen så vel som de tilhørende papirer kan være stjålne og ejeren ved måske ikke at hans maskine eller udstyr er sat til salg.

Identiteten på køretøjet/maskinen/udstyret som du køber

Kontrollér altid ID på maskinen før du køber den. Stelnummer/serienummer eller lignende id. nr. skal matche den id der er oplyst i kontrakten. Maskinens stelnummer/serienummer er markeret på idplader eller stemplet på chassisdele og skal altså svare til numrene i kontrakten. Check eventuelt med maskinens producent, hvis der er noget der virker uregelmæssigt. Ellers kan du risikere at købe en maskine der er nøjagtig magen til den i kontrakten, men i virkeligheden er stjålet.

Digitale speedometer/timemålere

Digitale speedometre kan ændres for at forøge prisen på køretøjet/maskinen. Hvis du er skeptisk overfor antallet af kilometer/miles på tælleren, bør du lade en uafhængig skønsmand undersøge om der er blevet manipuleret med km-tallet.

Prøvekørsler

Som sælger skal du sørge for altid at være "med ombord" i forbindelse med testkørsler! Ellers risikere man at maskinen eller køretøjet bliver stjålet selvom "køberen" efterlader sit pas eller id som sikkerhed. Disse dokumenter kan være stjålne og/eller forfalskede!

Dokumenter i forbindelse med prøvekørsler

Som sælger, i forbindelse med købers inspektion, bør du have de nødvendige dokumenter der hører til maskinen tilgængelige, så du kan bevise ejerskabet overfor køber – medtag dog aldrig disse dokumenter (særligt registreringsattester) – med dig i forbindelse med en prøvekørsel med "køber". Opbevar dem på et sikkert sted imens.

Forsigtighed ved det der står skrevet med småt på købskontrakter

Vær opmærksom på det der står med småt i kontrakter. Prisbetingelser som er afhængige af ekstern inspektion før prisevaluering bør undgås!

Ekstraudstyr og tilbehør nævnt i købskontrakten

Sørg altid for at sikre dig at alt dyrt ekstraudstyr (såsom radio, cd-afspiller, højttalere, aggregater og skovle m.m.) står opført i købskontrakten .

Vær forsigtig med forfalskede leverings- eller transfercertifikater - se ovenfor

Inspicér helst maskinen personligt, så du er sikker på den eksisterer. Bestil selv transporten hos et transport-firma du stoler på og få den nødvendige dokumentation for shipping hos transportfirmaet selv. Kontrollér at det du har købt, også svarer til det der bliver afsendt! Hvis muligt bør du selv være til stede, når transporten indledes.

[Tilbage til toppen]

Andre typer af bedrageri

Telefon-bedrageri

En potentiel "køber" spørger ind til din annonce og bede dig om at ringe tilbage til ham/hende. Nummeret der angives er et overtakseringsnummer! Når du ringer vil du blive bedt om lige at vente, hvorefter du vil blive takseret for ingenting. Derfor bør man aldrig ringe tilbage til numre som starter med (0190, 0900, 900, 0137, 0138)

Eksport-Liste bedrageri

En potentiel "køber" ønsker ikke at købe din maskine, men vil oprette maskinen på en eksport-liste til circulation og publicering. Efterfølgende modtager du ikke noget info-materiale, men en regning for optagelse på listen. Ofte betaler sælgere uden at kontrollere, eller er usikre og betaler uden at protestere.

Bemærkning om Mascus’ engagement i handler indgået via Mascus

  • Mascus er ikke involveret i handlerne, møderne eller aftalerne indgået mellem køber og sælger
  • Mascus påtager sig ikke noget ansvar for, hvad der sker imellem køber og sælger.
  • Mascus køber eller sælger ikke brugt udstyr af nogen art
  • Mascus anbefaler ikke specifikke firmaer, forhandlere, sælgere eller brugt udstyr
  • Mascus kan ikke garantere for rigtigheden af identiteten på kunder, brugere eller brugt udstyr der annonceres på Mascus

For mere information læs vores generelle forretningsbetingelser

 Bemærkning omkring bedrageri-teknikker og –metoder

Der er et stort antal af tricks, metoder og teknikker som kriminelle bruger for at snyde uskyldige købere og sælgere for at bedrage sig til penge. Hver dag opfindes nye metoder og bedrageritricks. Mascus kan ikke beskrive og dække dem alle, men vil selvfølgelig opdatere dette dokument.

Dette dokument er tilgængeligt for at vejlede Mascus’ brugere angående forholdsregler i forbindelse med køb og salg af brugt maskineri og udstyr.

Formålet med dokumentet er overordnet at minder brugerne om, at bruge deres sunde fornuft og altid være på vagt overfor mulige bedrageriforsøg.

 Direkte hjælp fra Mascus

Hvis du har en mistanke til en annonce som kan være falsk eller er usikker overfor et tilbud du modtager bedes du notere Mascus ID-nummeret på maskinen ned og kontakte os:

Brian Tange,
Country Manager

Mascus Danmark A/S
Vester Farimagsgade 6
DK-1606 Copenhagen
Danmark
Tlf.: +45 33 39 47 97 / M +45 23 42 51 79
Email: bta@mascus.dk

Mascus International BV
Bijster 3, 4817 HX Breda,
Netherlands
Registration Number: 57776806
communication@mascus.com

Du kan også kontakte os via Mascus feedback-formularen.

web:  http://www.mascus.dk